Tarieven

-

Voor de geldende tarieven verwijzen wij u naar de KNMT tarievenlijst.

De factuur

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een landelijk ingevoerde code. Aan elke code is het bijbehorende tarief gekoppeld. Omdat de prestaties voor BTW zijn vrijgesteld ziet u geen BTW op de factuur. Direct na de behandeling ontvangt u van ons de factuur.

Wijze van betaling

Na ontvangst van de factuur kunt u op twee manieren betalen:
1. direct pinnen.
2. door het geld via de bank over te maken.
Wij verzoeken u altijd het factuurnummer te vermelden bij een betaling. Dit vereenvoudigt de administratie.

Betalingsvoorwaarden

Onze algemene betalingsvoorwaarden zijn gelijk aan de algemene betalingsvoorwaarden die door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde zijn voorgesteld. Klik hieronder om de (NMT) betalingsvoorwaarden te bekijken.
Betalingsvoorwaarden (pdf-bestand)

Vragen over de factuur

Bij vragen over de factuur kunt u contact met ons opnemen.
Wij beantwoorden graag uw vragen om onduidelijkheden zo snel mogelijk weg te nemen.

Garantie en nazorg

Wij staan garant voor onze behandeling en gebruikte materialen. Mocht er onverhoopt zich een situate voordoen dat u niet tevreden bent, kunt u contact opnemen en bespreken wij met u hoe dit het best opgelost kan worden. Daarnaast geven wij na beoordeling garantie op door ons geplaatste tandtechniek ( waaronder kronen ).

Vragen over verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl.