Behandeling

-

Om uw mond en gebit gezond te houden, zien we u graag om de 9 maanden voor een periodieke controle. Tijdens de periodieke controle kijken we naar de dagelijkse mondverzorging. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiäne te verbeteren.
Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. In het geval van een vervolgbehandeling informeren wij u over:


Voor algemene informatie over behandelingen verwijzen wij naar www.allesoverhetgebit.nl.


Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien mogelijk, meteen. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Des gewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf 500 euro. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Bij betalen vindt u meer informatie over de kosten van de behandelingen, facturatie en de betalingsmogelijkheden.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer.Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens doorzenden naar een andere behandelaar.

Spoedbehandelingen proberen we binnen een werkdag in te plannen. Alle andere behandelingen maken we een afspraak na de vorige behandeling. Bijvoorbeeld PMO om de 6 maanden ongeveer.

Preventie

Een gezonde mond en een mooi gebit beginnen bij preventie. U kent vast het gezegde "voorkomen is beter dan genezen". Dat geldt ook voor uw gebit. Enkele belangrijke aspecten zijn op de juiste manier poetsen, flossen, stokeren of ragen en regelmatige controle van uw gebit door onze tandarts en het team. Op www.allesoverhetgebit.nl. vindt u veel praktische informatie over preventie.

Angst

Voor sommige mensen is een bezoek aan de tandarts, als gevolg van angst, niet prettig. Het is goed te weten dat u niet de enige bent.Laat dit u er niet van weerhouden om toch te komen. Stel een tandartsbezoek niet uit. Wij vinden het belangrijk u op uw gemak te stellen. U doet er goed aan met ons over uw angst te praten. We nemen ruim de tijd voor u en bespreken eerst wat er eventueel nodig is. Door bijvoorbeeld een lichte verdoving en nieuwe technieken hoeft u geen pijn te voelen. We zorgen ervoor dat een behandeling zo prettig mogelijk verloopt. Angst voorkomen is belangrijk. Wij adviseren om uw kinderen al vroeg mee te nemen naar onze praktijk, zelfs al voordat ze behandeling nodig hebben. Zo wennen ze aan de tandartsomgeving en maken ze op speelse wijze kennis met de beweegbare stoel, de instrumenten en de medewerkers.